วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) Odoo Version 14.0-20210510

Information about the วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) instance of Odoo, the Open Source ERP.

Installed Applications

Invoicing
Invoices & Payments
CRM
Track leads and close opportunities
Website
Enterprise website builder
Project
Organize and plan your projects
Email Marketing
Design, send and track emails
Time Off
Allocate time off and follow time off requests
Recruitment
Track your recruitment pipeline
Employees
Centralize employee information
Maintenance
Track equipment and manage maintenance requests
Events
Publish events, sell tickets
Discuss
Chat, mail gateway and private channels
Contacts
Centralize your address book
Calendar
Schedule employees' meetings
Live Chat
Chat with your website visitors
Surveys
Create surveys and analyze answers
Dashboards
Build your own dashboards
Attendances
Track employee attendance
Notes
Organize your work with memos
Skills Management
Manage skills, knowledge and resumé of your employees
Online Jobs
Manage your online hiring process
Employee Contracts

Installed Localizations / Account Charts

Thailand - Accounting