วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) Odoo Version 14.0-20210510

Information about the วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) instance of Odoo, the Open Source ERP.

Installed Applications

Website
Enterprise website builder
Project
Organize and plan your projects
Employees
Centralize employee information
Maintenance
Track equipment and manage maintenance requests
Events
Publish events, sell tickets
Discuss
Chat, mail gateway and private channels
Calendar
Schedule employees' meetings
Live Chat
Chat with your website visitors
Surveys
Create surveys and analyze answers
Dashboards
Build your own dashboards
Attendances
Track employee attendance
Notes
Organize your work with memos
Skills Management
Manage skills, knowledge and resumé of your employees
Employee Contracts